กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข ร่วมกับ KING POWER THAI POWER ให้การสนับสนุน อุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล โครงการจิตอาสากีฬาเพื่อพี่น้อง มอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านหนองตะครอง

6 ธันวาคม2561 ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข พร้อมด้วย อาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , อาจารย์อรรถพล อาษาเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี และผู้แทนคณาจารย์ ร่วมกับ KING POWER THAI POWER ได้ให้การสนับสนุน อุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล  โดยมี ร้อยเอก แก้ว พงษ์ประยูร ศิษย์เก่าวิทยาลัยทองสุข  ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA รุ่นที่ 18 (นักกีฬามวยสากลเหรียญเงินโอลิมปิก 2012) ร่วมเป็นตัวแทนในการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลในโครงการจิตอาสาอาสากีฬาเพื่อน้องเพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ใช้ประโยชน์ต่อไป