กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

โครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการละเล่นของไทย วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และศูนย์การศึกษาฯ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการละเล่นของไทย”ณ ลานหน้าอาคารทองสุข โดยมี ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข, รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา อุปนายกสภาวิทยาลัยทองสุข , คุณหญิง ดร.ณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาและวางแผน และ อาจารย์วุฒิชัย พุ่มสงวน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานการเปิดโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมการละเล่นของไทยต่าง ๆ มากมาย อาทิ มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร งูกินหาง ขี่ม้าก้านกล้วย การแสดงโชว์ศิลปะพื้นบ้านของไทย และการออกซุ้มสาธิตและจัดจำหน่วยอาหารไทย ขนมไทยของนักศึกษาคณะสาขาวิชาต่างๆ เช่น ผัดหมี่ หมูย่าง ข้าวคลุกกะปิ ขนมบัวลอยมะพร้าวอ่อน ไอติมตัด ฯลฯ