โครงการสัมมนาสายสัมพันธ์น้ำเงินทอง ครั้งที่ 11 เรื่อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุค Thailand 4.0 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท 54 หมู่ 2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561

VTR กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

DOWNLOAD>> มคอ.ปฎิทินการศึกษา

<< < เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 > >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
 3 4 5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 วันนี้ 21 22 23
 24 25 26 27 28  
อ่านทั้งหมด