ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 29 มกราคม 2560

โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 6 

ได้จัดโครงขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 เป็นโครงการที่ขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นโครงการที่สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและอาจารย์ เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกัน สามัคคีกัน ในหมู่คณะ เป็นโครงการที่รุ่นรุ่นจัดต้อนรับรุ่นน้องที่เข้ามาศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรม บายศรีสู่ขวัญและแสงเทียงนำชีวิต


กิจกรรม บายศรีสู่ขวัญและแสงเทียงนำชีวิต ได้มีคุณหญิงณฐนนท ทวีสิน เป็นประธานในกิจกรรม โดยคุณหญิงได้เป็นผู้นำจุดแสงเทียนแห่งชีวิตกิจจกรรมกรรมนี้เป็นเปรียบเสมือนเมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะมีครูบาร์อาจารย์ที่เปรียบเสมือนแสงเทียนเคยส่องสว่างให้นักศึกษาไปถึงยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณาจารย์ได้ผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเรียกขวัญให้กับนักศึกษารุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่เพื่อเป็นการปลอบขวัญ รุ่นพี่ผูกข้อมือให้รุ่นน้องเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันธ์และคอยดูแลซึ่งกันและกันไปสู่วันที่ประสบความสำเร็จ