ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 30 ก.ค.60

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560