ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 3 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปศึกษาดูงาน เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย 4.0” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เป็นการบูณาการเข้ากับรายวิชาเภสัชศาสตร์สาธารณสุขนักศึกษาได้ศึกษาภูมิปัญญาอาหาร 4 ภาค และได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำพริก 4 ภาคจากวิถีชุมชน โดยนำเข้าบูรณาการกับรายวิชาโภชนาการและโภชนะบำบัดสำหรับงานสาธารณสุข และนำมาปรับประยุกต์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละภูมิภาค