ข่าวประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัครนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 

สมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ