ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ "ถ่ายภาพสวยเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย" ณ บ้านควาย-หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรบุรี

คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการ "ถ่ายภาพสวยเพื่อการอนุรักษ์ความเป็นไทย" ณ บ้านควาย-หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรบุรี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2559 เป็นกิจกรรมนอกสถานที่การบูรณาการเรียนการสอน ในรายวิชา 0301306 การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์