ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์จัดโครงการทัศนศึกษา "พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย" ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ณ วัดไร่ขิง. อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

คณะนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทัศนศึกษา "พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย" ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ ณ วัดไร่ขิง. อ.สามพราน จ.นครปฐม
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559