ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

โครงการศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก"ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนอุดมทรัพย์ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

                        คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ สัมมนา สายสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี 
                          คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก"  ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  ณ สวนอุดมทรัพย์ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

(คลิกดูรูปกิจกรรม)