ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ สัมมนา สายสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี

             คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการ สัมมนา สายสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี 
             คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม สัมมนาวิชาการ เรื่อง"การบริหารและพัฒนาทรัยพากรมนุษย์ยุค Digital" ในวันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องจัดสัมมนาพาเพลินโอมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี

(คลิกดูรูปกิจกรรม)