ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์สุชบา วสุนันต์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focusd Group) โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

             อาจารย์สุชบา  วสุนันต์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focusd Group) โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 

(คลิกดูรูป)