ศิษย์เก่า

  • อ่านต่อ

    คณะนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายบัวพันธ์ คำรัง เนื่องด้วยนักศึกษาจบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ...