กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

      เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมา สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยทองสุข ได้จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE  QA  Online) ขึ้น โดยมีอาจารย์เด่น  บุญมาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นวิทยากร