กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" 

 

"การบรรยายเรื่อง "นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" โดย อาจารย์เด่น บุญมาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยทองสุข เป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ วิทยาลัยทองสุข จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา