กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม โดย ผศ. ปรานี พรรณวิเชียร , รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ , ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล , รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นวิทยากร

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร  พ.ศ. 2557  วิทยาลัยทองสุข

รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน พ.ศ. 2557  วิทยาลัยทองสุข