กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม สำนักประกันคุณภาพศึกษา วิทยาลัยทองสุข ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 11 – 12  กรกฎาคม  สำนักประกันคุณภาพศึกษา วิทยาลัยทองสุข ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ขึ้น เพื่อ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2557 และในปีถัดไป  ของวิทยาลัยทองสุข  โดยมี ผศ. ปรานี  พรรณวิเชียร, รศ.ดร.อุษาพร   เสวกวิ, ผศ.ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล, รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ    เป็นวิทยากร