กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

        สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียน เป็นวิทยากรบรรยายชี้แจงเกณฑ์การประกันฯ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข