กิจกรรม

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยทองสุขทุกท่านพร้อมใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี62

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษาวิทยาลัยทองสุขทุกท่าน และประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

พร้อมใจกันออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562
และ วันเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562