วิธีการเข้าระบบของนักศึกษา

ขั้นตอนการเข้าระบบของนักศึกษา

1. เข้าไปที่ www.thongsook.ac.th แล้วเลือกตามรูปข้างล่างนี้


2. คลิกเข้าไปที่คำว่า นักศึกษา จะปรากฎรูปให้ใส่รห้สนักศึกษา และรหัสผ่าน (รหัสผ่านของนักศึกษาทุกคนจะใช้ 12345 หรือรหัสเดียวกันกับรหัสนักศึกษา)   ดังรูปข้างล่างนี้

 

3. ใส่รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านให้ถูกต้อง แล้วกด login ก็สามารถเข้าสู้ระบบได้
4. กรณีนักศึกษาเข้าระบบไม่ได้กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลชั้น 1 
5. การเปลี่ยนรหัสผ่านของนักศึกษา ไปที่เมนู ข้อมูลประวัติ => เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน แล้วทำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้เรียบร้อย 
 

6. เมื่อต้องการออกจากระบบให้เลือกที่เมนู ออกจากระบบ ทุกครั้ง