วิธีการดูเกรดนักศึกษา

 

ขั้นตอนการเข้าดูเกรดของนักศึกษา

 
1. เข้าไปที่ www.thongsook.ac.th แล้วเลือกตามรูปข้างล่างนี้
  
2. คลิกเข้าไปที่คำว่า นักศึกษา จะปรากฎรูปให้ใส่รห้สนักศึกษา และรหัสผ่าน ดังรูปข้างล่างนี้
 


 

 
3. ใส่รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านให้ถูกต้อง แล้วกด login ก็สามารถเข้าสู้ระบบได้
4. กรณีนักศึกษาเข้าระบบไม่ได้กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลชั้น 1 
5. ถ้ากรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านถูกจะแสดงดังรูปด้านล่าง
    
6. เลือกเมนู สอบถามข้อมูล => ผลการเรียน จะปรากฎใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษาดังรูปข้างล่าง