รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 109

       สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" วิทยากรรับเชิญ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร  ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล และรองศาสตรจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวิต๊ะ ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 ห้องประชุม 109