กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม Activity

10 ตุลาคม 2558 ครบรอบ 20 ปี ในการนี้ทางวิทยาลัยฯได้มีกิจกรรมเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมดังนี้

      วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยทองสุข 10 ตุลาคม 2558 ครบรอบ 20 ปี ในการนี้ทางวิทยาลัยฯได้มีกิจกรรมเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมดังนี้ พิธีวางพวงมาลา พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยทองสุข และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์