กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" 
ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาเพื่อคว้าเหรียญรางวัลให้กับวิทยาลัยทองสุข

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคล ชาย รายชื่อนักกีฬา สิบตำรวจตรีวัฒนะ โพธิ์สุวรรณ

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. บุคคล ชาย รายชื่อนักกีฬา พรธิเดช จิตรา

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคล หญิง รายชื่อนักกีฬา นางสาวพิมพ์นิภา ธนวัตพิพัฒน์

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคล หญิง รายชื่อนักกีฬา นางสาวฐพัฒสุธ์ พัฒนสุขสกุล

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคล ชาย รายชื่อนักกีฬา นายธนากร ดวงบุปผา

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคล ชาย รายชื่อนักกีฬา จ่าโทธนาวุธ เพชรขุ้ม

มวยสากลสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคล หญิง รายชื่อนักกีฬา นางสาวรัชฎาภรณ์ เสาร์ตอ