รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

30 กรกฏาคม 2560

            ด้วยทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญระหว่างครูกับศิษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ สโมสรนักศึกษาจึงจัดโครงการ "มหาบุชาบุณพคณาจารย์ สถิตสถาพร สถาบัน" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม 109

             และในช่วงบ่ายได้มีโครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เป็นการแข่งขันฟุตบอลกันระหว่างนักศึษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญา ซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา อีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งเเรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และห่างไกลยาเสพติด