รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่18 มิถุนายน 61

     วิทยาลัยทองสุข ได้ส่งผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมงานบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้บันทึกเทปที่ช่อง NBT ร่วมกับ สมาคมอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในวันที่18 มิถุนายน 61