รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข

       วิทยาลัยทองสุข จัดโครงการมหาบูรพาคณาจารย์ สถิตสถาพรสถาบัน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาท ข้อคิดเห็นด้านการศึกษาแก่นักศึกษาในการเข้าศึกษาในรั้วทองสุข  ภายในกิจกรรม มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โครงการมหาบูรพาคณาจารย์ สถิตสถานพรสถาบัน  ช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ร่วมสร้างความสามัคคี ภายในหมู่คณะ