งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562

วิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับ นายศรายุทธ คงโสภา ได้รับเหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม และ
นายรัฐกิตติ์ จิรโชคปิติพงศ์ นักกีฬาเเบตมินตัน ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 46 "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์"

 คลิกดูวิดีโอ