กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 25 มกราคม 2562

     คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ คิด content ยังไงในยุค 4.0” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ  AUDITOROAM 1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในการเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากร เรื่องเคล็ดลับในการทำช่อง Youtube ให้ดัง  และการใช้จิตวิทยาของสีในงานโฆษณา เทคนิคในการสร้าง Content รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ทำให้เป็นอย่างมืออาชีพ  ประโยชน์การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี