งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2562

วิทยาลัยทองสุข ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 10-11 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเขตตลิ่งชัน และสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยมีคณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาและผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี2 ประธานชุมชนและผู้สูงวัย เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว