รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข

     การบรรยายพิเศษ “เรื่องการจัดการความเสี่ยงในทางธุรกิจไทยแลนด์ 4.0” โดยวิทยากรรับเชิญ คุณสุวัฒน์  ไววิทย์ลิขิต บริษัทเกรียงไกรวัฒนากรุ๊ป จำกัด และการบรรยายพิเศษ “เรื่องการสัมมนาและการจำลองปัญหาในองค์กรกับการแก้ปัญหาในเรื่องจริง” โดยคุณบุญชัย  โต๊ะสุวรรณวณิช ผู้อำนวยการภาคระดับสูง AIA เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข

     วิทยาลัยทองสุข ขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญทั้งสองท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ โดยภายหลังจากจบการบรรยายพิเศษ ได้มีการมอบเครื่องตัดหญ้าให้กับวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในงานต่อไป