งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

    วิทยาลัยทองสุข จัดงานครบรอบ 25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยทองสุข วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยพิธีในช่วงเช้ามีการถวายพวงมาลัยให้กับอดีต นายกสภาวิทยาลัยฯ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ ผู้ได้รับใบอนุญาติให้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ คนแรก และทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปมาเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกับวิทยาลัยทองสุข โดยมีบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้