รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด

หน่วยงาน

งานกองทุนกู้ยืม (กยศ.)

)
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)


1. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   

    https://www.studentloan.or.th/th/home


2. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

    (
คลิกดาวน์โหลด)


3. 
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

    (คลิกดาวน์โหลด)

4. ขั้นตอนการสมัครกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    (คลิ๊กดาวน์โหลด)

 5. กำหนดการให้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2565

    (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)