รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด

ศิษย์ทองสุข Alumni

ศิษย์เก่าปริญญาตรี

     

แนะนำศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ นายบัวพัน คำรัง บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ได้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 2.55  ช่วงศึกษาได้ทำงานควบคู่ไปด้วยกัน คือเป็นนักมวยอาชีพ ฉายา ฉัตรเพชร  ศิษย์หมอเส็ง   ปัจจุบันทำงานครูสอนมวย โรงเรียน Muaythai-Talingchan