รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ช่องทางการชำระเงินค่าเทอม

วิทยาลัยทองสุขเพิ่มช่องทางการชำระค่าลงทะเบียนหลากหลายช่องทางและสามารถส่งสลิปแจ้งการโอนได้ทางLine

วิทยาลัยทองสุขเพิ่มช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ได้แก่
   1. การชำระที่Counter Service 
   2. โอนเงินผ่าน บัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020170779134
   3. โอนเงินผ่าน บัญชี กรุงไทย        เลขที่บัญชี 0310545706
   4. ชำระที่ฝ่ายการเงิน วิทยาลัยทองสุข ด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (ไม่รับเงินสด)

   **รายการที่ 1-3 เมื่อชำระแล้วสามารถส่งสลิปแจ้งการโอนได้ทางLine ฝ่ายการเงิน**