รายชื่อนักศึกษาKSP-BUNDIT

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

โครงการศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วม การปลูก Hemp (กัญชง)

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมการปลูก Hemp (กัญชง)"    ร่วมกับ นายศรณรงค์ หงส์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิด จังหวัดวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการกระทรวงสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ปลูกกัญชง (Hemp) ต้นแรกตำบลเบิด วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565